REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

(mecze koszykówki drużyny klubu Hydro Truck Sport S.A. w Polskiej Lidze Koszykówki w sezonie 2020/21)
Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

Uczestnik meczu koszykówki zobowiązany jest do:

przestrzegania zarządzeń i postanowień organizatora imprezy podanych do publicznej wiadomości przed oraz w czasie jej trwania,

 • bezwzględnego wykonywania poleceń służb porządkowych,
 • przestrzegania porządku publicznego,
 • przestrzegania ogólnych przepisów Ppoż.,
 • przestrzegania rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia i/lub Ministerstwa Sportu dotyczących SARS-CoV-19
 • kulturalnego zachowania i sportowego kibicowania podczas meczu.

 

Na podstawie cytowanej wyżej ustawy art. 8 ust. 2 uczestnikowi meczu nie wolno:

 • wnosić i spożywać napojów alkoholowych,
 • wnosić i używać środków odurzających ani innych substancji psychotropowych,
 • wnosić i używać materiałów wybuchowych: petard, rac i innych podobnych wyrobów pirotechnicznych,
 • wnosić narzędzi i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników (kii bejsbolowych, łańcuchów, noży, kastetów itp.),
 • wnoszenia materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • wnosić napojów w opakowaniach szklanych, metalowych i plastikowych (dozwolone są wyłącznie plastikowe lub tekturowe kubki jednorazowe),
 • dewastowania urządzeń, sprzętu i innego wyposażenia obiektu sportowego.
 • Zabrania się wnosić transparentów ani głosić haseł zawierających treści: rasistowskie, nazistowskie, polityczne lub antyrządowe.

Mecze koszykówki są biletowane. Ceny biletów:
bilet normalny w 3 sektorach centralnych – 25 zł,
bilet ulgowy w 3 sektorach centralnych – 15 zł,
bilet normalny w pozostałych sektorach – 20 zł,
bilet ulgowy w pozostałych sektorach – 10 zł,
bilet stojący (po wyczerpaniu miejsc siedzących) – 10 zł.

Uprawnieni do korzystania z biletu ulgowego są: uczniowie i studenci do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji ZUS lub odcinka emerytury.

Uczestnikom imprezy nie wolno opuszczać hali w czasie jej trwania. W przypadku wyjścia poza teren hali uczestnik będzie musiał zakupić kolejny bilet aby ponownie na nią wrócić.

W strefie placu gry hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W holu głównym będzie wyznaczona strefa dla osób palących.

Uczestnicy imprezy będący pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, psychoaktywnych nie zastaną wpuszczeni na teren obiektu sportowego.

Pracownicy ochrony mają prawo zażądać od uczestnika meczu wchodzącą na teren obiektu okazania dokumentu tożsamości (art. 20 ust. 1 pkt. 2 cytowanej ustawy).

Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek i ręcznych miotaczy gazu (art. 20 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy).

Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminy będą przez służby porządkowe usuwane z meczu poza teren obiektu sportowego (art. 20 pkt. 4 cytowanej ustawy).

Notoryczne nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować orzeczeniem przez organizatora imprezy czasowego lub stałego zakazu wstępu na mecze koszykówki drużyny Hydro Truck Radom w sezonie 2020/21.

Zarząd Klubu Hydro Truck Sport S.A. życzy wszystkim kibicom wielu sportowych emocji na meczach Energa Basket Ligi w sezonie 2020/21 z udziałem drużyny HydroTruck Radom.

Prezes Hydro Truck Sport S.A.
Piotr Kardaś