BHP

Szkolenia.obsługa firm

Bezpieczeństwo w pracy

tel: 502543236

Kwalifikacje

 • technik bhp
 • inżynier bhp
 • kurs dydaktyczny
 • inspekor ppoż
 • audytor oceny ryzyka
 • certyfikat przegląd regałów
 • szkolenie Wypadki trudne przypadki
 • instruktor udzielania pierwszej pomocy

WSPÓŁPRACA

 • laboratoria wykonujące badania środowiska pracy (hałas, drgania, pyły, substancje chemiczne, mikroklimat)
 • szkolenia i kursy dla pracowników (wózki widłowe, uprawnienia spawalnicze)
 • przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego
 • konserwacja wózków widłowych, żurawi przemysłowych, współpraca UDT
 • przychodnie medycyny pracy

O firmie

Moje doświadczenie w dziedzinie BHP zbieram od 2003 roku.  Lata współpracy z firmami oraz różnymi ludźmi wypracowały rzetelność, profesjonalizm i elastyczność. Każde zlecenie traktuje indywidualnie, każdy problem staram się rozwiązać i dążę do tego by świadczone prze ze mnie usługi i zadowolenie klienta utrzymywały się na najwyższym poziomie.

Cena za usługi ustalana jest indywidualnie. Nasza współpraca może opiera się na jednorazowych zleceniach lub stałej obsłudze. Po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwaniami będę mógł zaproponować dogodna dla Państwa ofertę.

SZKOLENIA
BHP

OFERTA

Pracodawca zatrudniający powyżej 10 pracowników, powinni utworzyć służbę bhp (art. 237.11 § 1 Kodeksu Pracy). Zgodnie z 237.11 §2 Kodeksu pracy „Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistą spoza zakładu pracy”. Współpraca z firmą zewnętrzną przynosi korzyści związane z redukcją kosztów, jakie ponosi firma zatrudniając nowego pracownika, a także może wnieść nowe pomysły i świeże spojrzenie

 

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • przegląd stanu PPOŻ w firmie
 • przegląd i konserwacja urządzeń PPOŻ
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • przeprowadzanie próbnej ewakuacji

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy. Prowadzę zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem apteczki, instrukcji udzielania pierwszej pomocy, fantomu oraz defibrylatora.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje pisemne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowe kursy

 • Stalowe statyczne systemy składowania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15635
 • Wprowadzenie do LEAN MANAGEMENT

SZKOLENIA

 • Szkolenia wstępne dla nowozatrudnionych pracowników
 • Szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowniczych
 • Szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenia dla osób wyznaczonych do działań przeciwpożarowych

Obsługa w zakresie BHP

– kontrolę warunków BHP (okresowe i roczne analizy stanu BHP)
– pomoc w kontakcie i realizacji postanowień Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej
– postępowania i dokumentacja powypadkowa
– opracowywanie zarządzeń i procedur wewnętrznych
– opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
– opracowanie instrukcji stanowiskowych
– pomoc przy badaniach środowiska pracy
– prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.)
– pomoc przy systemach GMP/GHP
– doradztwo w doborze i zakupie ochron osobistych, oznaczeń bhp i ppoż., sprzętu ratunkowego oraz podręcznego sprzętu ppoż.

bhp

Szkolenia.obsługa firm

Bezpieczeństwo w pracy

bEZPIEczenstwowpracy.pl Tomasz wosiak

26-617 Radom

ul. Królowej Jadwigi 8/15

NIP: 7968564324